Coaching biznesowy: jak rozwiązać konflikt w zespole?

kłutnia konflikt coaching

Konflikty zdarzają się w każdym zespole. Ludzie kierują się różnymi emocjami oraz mają zróżnicowane potrzeby i charaktery. Trudno zatem oczekiwać, żeby zawsze panowała zgoda i idealna harmonia. Rozwiązanie konfliktu w grupie spoczywa zwykle na barkach menadżera. To właśnie z tego względu zaleca się, by kierownicy wysokich szczebli korzystali z coachingu biznesowego. To wpływa na efektywne zarządzanie zespołem, w tym również na sprawne rozwiązywanie konfliktów.

Konflikt w zespole – dlaczego się pojawia?

Na początku warto zaznaczyć, że konflikty nie są dowodem złej współpracy. Jest to całkowicie normalne zjawisko, które często poruszane jest na sesjach związanych z coachingiem biznesowym. Aby dokładnie zrozumieć, dlaczego konflikt pojawia się w zespole, kluczowe jest zidentyfikowanie najczęstszych przyczyn nieporozumień.

Coaching biznesowy wskazuje, że częstymi przyczynami konfliktu w zespole są zróżnicowane oczekiwania i odmienne charaktery pracowników. Kiedy projektom towarzyszy duża presja lub dochodzi do ciągu porażek, rozpoczyna się poszukiwanie winnego i wzajemne obwinianie się o niepowodzenia. Coaching biznesowy pozwala rozwiązać ten problem, jednak aby to zrobić, kluczowe jest rozpoznanie konfliktu.

Jak rozpoznać konflikt?

Pierwszym krokiem w rozwiązaniu konfliktu jest jego rozpoznanie. Coaching biznesowy dla menadżerów pomaga zidentyfikować początkowe fazy nieporozumień, które mogą okazać się kluczowe w szybkim rozpoznaniu problemów w zespole oraz ich rozwiązaniu.

W tym celu warto obserwować pierwsze symptomy, które dla stron konfliktu mogą być niezauważalne. Coaching biznesowy wskazuje, że typowymi oznakami fazy ostrzegawczej konfliktu są:

  • Unikanie kontaktu.
  • Stosowanie oficjalnych zwrotów.
  • Zarzucanie innym osobom złych intencji.
  • Wytykanie błędów.
  • Podkreślanie wzajemnych różnic.

Na sesjach, których obszarem zainteresowań jest coaching biznesowy, wskazuje się, że odpowiednia reakcja managera jest w tej fazie kluczowa i może powstrzymać dalszy rozwój konfliktu. Podwładni powinni na tym etapie wiedzieć, że ich przełożony zdaje sobie sprawę z konfliktu, jaki się pojawił. To może zachęcić ich do wspólnego rozwiązania problemu.

Kolejną fazą rozwoju konfliktu jest wybuch emocji. Następuje wówczas gwałtowne ujawnienie sporu, które u różnych osób może przebiegać w różny sposób. Coaching biznesowy wskazuje, że w zależności od typu charakteru, jedni będą dążyli do otwartej konfrontacji, inni zaś zdecydują się na ich unikanie i złagodzenie problemu. Coaching biznesowy uczy menadżerów, że osiągnięcie porozumienia na tym etapie wymaga wzajemnego zrozumienia i szacunku do odmiennych reakcji. Należy wspólnie dojść do kompromisowego rozwiązania i unikać gwałtownych sprzeczek, które nie prowadzą do zakończenia konfliktu.

Coaching biznesowy w rozwiązywaniu konfliktów

W zespołach, które cechuje częste nawarstwianie konfliktów, kluczowy może okazać się coaching biznesowy. Zajęcia grupowe ze specjalistą pozwolą pracownikom wspólnie zastanowić się nad przyczyną nieporozumień. Coaching biznesowy pomaga odnaleźć wspólny cel, do którego wszyscy powinni dążyć. Pozwala również uwrażliwić na zróżnicowane cechy charakteru w zespole. Dzięki zajęciom z zakresu coachingu biznesowego pracownicy uczą się, jak wspólnie ze sobą rozmawiać, by pomimo różnic osiągnąć porozumienie i kompromis w trudnych, konfliktowych tematach.

Coaching biznesowy dla menadżerów uczy szybkiej identyfikacji konfliktu w zespole. Czas reakcji przełożonego jest kluczowy i może zapobiec eskalacji początkowych nieporozumień. Sesje z zakresu coachingu biznesowego pozwalają na wypracowanie metod radzenia sobie z konfliktami, dzięki którym zespól będzie skupiony na współpracy w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu. Wspólne zaangażowanie i zgoda prowadzą do sukcesów w zespole oraz motywują do dalszego działania.

Darmowa 30 minutowa sesja

Jeśli chcesz sprawdzić, czy coaching biznesowy jest dla Ciebie

Umów się na 30-minutową darmową sesję

Skontaktuj się ze mną

#coaching kariery #coaching biznesowy #biznes coaching #coaching Poznań #coaching online #coaching Warszawa

Czy artykuł był pomocny? Proszę o opinię.

Udostępnij, jeśli uważasz, że warto 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *