Budowanie poczucia własnej wartości: Rola Coachingu

poczucie własnej wartości

Budowanie poczucia własnej wartości jest kluczowym elementem naszego emocjonalnego i psychicznego dobrostanu. To subiektywna ocena, którą każdy z nas tworzy na temat własnej wartości, kompetencji i akceptacji samego siebie. Poczucie własnej wartości odgrywa istotną rolę we wszystkich aspektach życia, wpływając na nasze relacje, zdolność podejmowania decyzji, sukces zawodowy oraz ogólny poziom satysfakcji. Jednak budowanie zdrowego poczucia własnej wartości może być wyzwaniem, szczególnie w obliczu presji społecznej, porównywania się z innymi i trudności życiowych.

W tym kontekście, wsparcie coacha może stanowić cenny zasób. Profesjonalny coach może pomóc nam w identyfikacji naszych mocnych stron, negatywnych przekonań i sposobów radzenia sobie z wyzwaniami. Przez skoncentrowanie się na pozytywnych zmianach i celach, coach może wspomóc naszą podróż ku zdrowszemu i bardziej konstruktywnemu poczuciu własnej wartości. Wspólnie można pracować nad rozwojem umiejętności radzenia sobie, pozytywnym myśleniem i osiąganiem celów, co przyczynia się do wzrostu pewności siebie i dobrostanu psychicznego.

Czym jest poczucie własnej wartości?

Poczucie własnej wartości to subiektywna ocena i przekonanie, jakie osoba ma o sobie samej. Jest to wewnętrzna ocena tego, jak wartościową, istotną i godną akceptacji osobą się czuje. Poczucie własnej wartości może mieć wpływ na emocje, zachowanie i ogólną jakość życia jednostki.

Wysokie poczucie własnej wartości zazwyczaj wiąże się z pozytywnymi skutkami, takimi jak:

 1. Zdrowie emocjonalne: Osoby o wysokim poczuciu własnej wartości zazwyczaj lepiej radzą sobie z stresem, są mniej podatne na depresję i lęki oraz mają większą odporność emocjonalną.
 2. Zdolność do nawiązywania relacji: Ludzie o pozytywnym obrazie siebie często są bardziej otwarci na nawiązywanie relacji, mają większą zdolność do komunikacji i budowania zdrowych więzi z innymi.
 3. Sukces zawodowy: Poczucie własnej wartości może wpływać na motywację i wydajność w pracy. Osoby, które wierzą w swoje umiejętności, często osiągają lepsze wyniki zawodowe.
 4. Zdrowy styl życia: Wysoka samoocena może motywować do podejmowania zdrowych nawyków, takich jak aktywność fizyczna, zdrowa dieta i regularna opieka nad sobą.
 5. Umiejętność podejmowania decyzji: Osoby z pozytywnym obrazem siebie często czują się pewniej w podejmowaniu decyzji, ponieważ wierzą w swoje umiejętności i wartość.

Poczucie własnej wartości jest złożonym procesem i może być kształtowane przez wiele czynników, takich jak wychowanie, doświadczenia życiowe, relacje z innymi ludźmi oraz samopoznanie. Ważne jest, aby dążyć do zdrowego poczucia własnej wartości poprzez akceptację siebie, rozwijanie pozytywnych przekonań o sobie i budowanie zdrowych strategii radzenia sobie z wyzwaniami. W razie potrzeby, wsparcie psychoterapeuty może być bardzo pomocne w pracy nad poprawą poczucia własnej wartości.

Skąd bierze się obniżone poczucie własnej wartości?

Obniżone poczucie własnej wartości może mieć różne źródła i jest wynikiem złożonej interakcji wielu czynników. Poniżej kilka kluczowych przyczyn:

 1. Wychowanie: Sposób, w jaki zostaliśmy wychowani, może wpłynąć na nasze poczucie wartości. Krytyka, surowość, brak wsparcia emocjonalnego w dzieciństwie mogą prowadzić do utrwalenia przekonania, że nie jesteśmy godni akceptacji i miłości.
 2. Traumatyczne doświadczenia: Przeżycie traumatycznych lub negatywnych wydarzeń, takich jak nadużycia, przemoc, wypadki lub utrata bliskich osób, może wpłynąć na nasze poczucie własnej wartości, prowadząc do poczucia winy, wstydu i niskiej samooceny.
 3. Porównywanie się z innymi: Ciągłe porównywanie się z innymi ludźmi, zwłaszcza w erze mediów społecznościowych, może prowadzić do przekonania, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy lub piękni w porównaniu z innymi.
 4. Negatywne opinie i krytyka: Ciągła krytyka, odrzucenie lub negatywne komentarze ze strony innych ludzi mogą wpłynąć na naszą samoocenę i przekonanie o własnej wartości.
 5. Niepowodzenia i brak sukcesów: Ciągłe niepowodzenia w osiąganiu celów lub brak sukcesów może podkopać nasze poczucie wartości i wiary we własne umiejętności.
 6. Przekonania negatywne: Tworzenie i utrzymywanie przekonań negatywnych o sobie może prowadzić do obniżonego poczucia własnej wartości. To, w co wierzymy na temat siebie, ma wpływ na to, jak się czujemy.
 7. Depresja i lęki: Choroby psychiczne, takie jak depresja i lęki, mogą zakłócać postrzeganie siebie i prowadzić do obniżonego poczucia wartości.
 8. Brak umiejętności radzenia sobie: Kiedy brakuje nam zdolności radzenia sobie z trudnościami i stresem, może to wpłynąć na naszą pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 9. Społeczne i kulturowe wpływy: Wartości społeczne i kulturowe, takie jak ideał piękna czy sukcesu, mogą wpływać na nasze przekonania o własnej wartości, szczególnie jeśli nie odpowiadamy tym standardom.

Obniżone poczucie własnej wartości jest wynikiem wielu skomplikowanych interakcji między tymi czynnikami. Ważne jest zrozumienie tych źródeł i, jeśli odczuwamy niską samoocenę, pracowanie nad poprawą naszego postrzegania siebie i wypracowanie zdrowszych przekonań i strategii radzenia sobie. Wspierający kontakt z profesjonalistą, takim jak terapeuta, może być również bardzo pomocny w tym procesie.

Jak budować poczucie własnej wartości?

Budowanie poczucia własnej wartości to proces, który wymaga czasu, zaangażowania i pracy nad sobą. Prezentuję kilka kroków, które mogą pomóc w poprawie poczucia własnej wartości:

 1. Samopoznanie: Zrozumienie swoich wartości, celów, mocnych stron i obszarów do poprawy jest kluczowe. Pogłębione samopoznanie pozwala lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby.
 2. Równowaga pozytywnych i negatywnych myśli: Zwracaj uwagę na negatywne myśli i przekonania o sobie. Pracuj nad ich identyfikacją i zastępowaniem ich pozytywnymi myślami. Uważne spojrzenie na to, co mówisz sobie wewnętrznie, może pomóc w odbudowaniu poczucia własnej wartości.
 3. Akceptacja i miłość własnego ciała: Nauka akceptacji swojego ciała i zrozumienie, że wartość nie zależy od wyglądu zewnętrznego, jest istotna dla budowania poczucia własnej wartości.
 4. Cele i osiągnięcia: Ustal cele, zarówno małe, jak i większe. Osiągając je, wzmacniasz poczucie osiągnięcia i wartości. Warto też doceniać kroki, jakie podejmujesz na drodze do osiągnięcia celów.
 5. Pozytywne relacje: Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają i akceptują takim, jakim jesteś. Zdrowe relacje mają duży wpływ na nasze poczucie wartości.
 6. Zadbaj o siebie fizycznie: Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i dbanie o zdrowie mogą wpłynąć pozytywnie na samopoczucie i poczucie własnej wartości.
 7. Umiejętność radzenia sobie: Rozwijanie zdolności radzenia sobie ze stresem, trudnościami i emocjami może pomóc w zwiększeniu pewności siebie i poczucia wartości.
 8. Znajdowanie pasji i zainteresowań: Angażowanie się w aktywności, które sprawiają ci radość i satysfakcję, może wzmacniać poczucie wartości.
 9. Wsparcie terapeutyczne: Rozważ skorzystanie z pomocy terapeuty lub coacha, którzy mogą pomóc ci w pracy nad negatywnymi przekonaniami i budową zdrowego poczucia wartości.
 10. Ćwiczenia afirmacji: Regularne używanie afirmacji pozytywnych może pomóc w zmianie myślenia o sobie i budowaniu pozytywnego obrazu siebie.
 11. Wypracowanie umiejętności rozwiązywania problemów: Nauka, jak radzić sobie z problemami i wyzwaniami, może zwiększyć poczucie kompetencji i wartości.
 12. Czas dla siebie: Regularnie poświęcaj czas na relaks, medytację, czytanie lub inne aktywności, które pomagają ci się odprężyć i zadbać o siebie.

Pamiętaj, że budowanie poczucia własnej wartości to proces długotrwały i indywidualny. Niektóre kroki mogą być bardziej skuteczne dla ciebie niż inne, więc warto eksperymentować i dostosowywać swoje działania do własnych potrzeb i sytuacji.

Czy poczucie własnej wartości to tylko subiektywna kwestia?

Światowe organizacje, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz różne organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym i dobrem psychicznym, zdają sobie sprawę z ważności poczucia własnej wartości dla ogólnego dobrostanu jednostki i społeczeństwa. W swoich publikacjach i inicjatywach często podkreślają znaczenie zdrowego poczucia własnej wartości, na przykład:

 1. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): WHO uznaje zdrowie psychiczne za integralną część ogólnego zdrowia. W raporcie “Investing in Mental Health” z 2003 roku WHO podkreśla, że dobre zdrowie psychiczne obejmuje nie tylko brak zaburzeń, ale również pozytywne aspekty, takie jak dobre poczucie własnej wartości i poczucie sensu w życiu.
 2. ONZ i Zrównoważony Rozwój: W ramach celów zrównoważonego rozwoju ONZ, znanych jako Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs), zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie są podkreślane jako ważne aspekty. Cel 3 (Dobre zdrowie i dobre samopoczucie) oraz cel 4 (Dobra jakość edukacji) uwzględniają znaczenie promowania zdrowego poczucia własnej wartości w społeczeństwie.
 3. Organizacje zdrowia psychicznego: Organizacje takie jak Mental Health America i National Alliance on Mental Illness w Stanach Zjednoczonych oraz Mind w Wielkiej Brytanii prowadzą kampanie i inicjatywy, które mają na celu podniesienie świadomości na temat zdrowia psychicznego i promowanie pozytywnego poczucia własnej wartości.
 4. Programy edukacyjne: W niektórych krajach programy edukacyjne skupiają się na budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży, co jest uważane za kluczowy element profilaktyki zdrowia psychicznego.
 5. Badania naukowe: Badania naukowe nad zdrowiem psychicznym i dobrem psychicznym często analizują wpływ poczucia własnej wartości na ogólny dobrostan jednostki i społeczeństwa.

Te przykłady pokazują, jak ważne jest dzisiaj poczucie własnej wartości dla zdrowia psychicznego i ogólnego dobrostanu. Wielu z nich podejmuje działania mające na celu promowanie zdrowego poczucia własnej wartości i dbałość o dobrostan psychiczny.

Wsparcie coacha w budowaniu własnej wartości

Wsparcie coacha może być niezwykle wartościowe w procesie budowania poczucia własnej wartości. Coach to profesjonalista, który ma za zadanie pomagać klientom osiągać swoje cele, rozwijać umiejętności i wydobywać ich potencjał. Oto kilka sposobów, w jakie coach może pomóc w budowaniu poczucia własnej wartości:

 • Samopoznanie: Coach może pomóc w zrozumieniu swoich wartości, mocnych stron, celów i obszarów do poprawy. Poprzez rozmowy i ćwiczenia refleksyjne, coach wspiera klienta w zgłębianiu swojego postrzegania siebie.
 • Ujawnianie przekonań: Coach może pomóc zidentyfikować negatywne przekonania i myśli, które wpływają na niskie poczucie wartości. Następnie wspólnie pracują nad zmianą tych przekonań na bardziej pozytywne i konstruktywne.
 • Cele i osiągnięcia: Coach może pomóc klientowi ustalić cele związane z budowaniem poczucia wartości. Dzięki ścisłemu planowaniu i monitorowaniu postępów, klient może doświadczyć sukcesów, co wpływa na wzrost pewności siebie.
 • Afirmacje i pozytywne myślenie: Coach może nauczyć klienta korzystania z afirmacji pozytywnych i technik myślenia, które promują pozytywne przekonania o sobie.
 • Znalezienie mocnych stron: Coach może pomóc klientowi zidentyfikować i wykorzystać swoje mocne strony, co może wzmacniać poczucie kompetencji i wartości.
 • Planowanie działań: Coach może wspierać klienta w planowaniu konkretnych działań, które prowadzą do osiągnięcia celów związanych z poczuciem własnej wartości. To działanie może pomóc w praktycznym umacnianiu pozytywnego obrazu siebie.
 • Wsparcie w trudnych momentach: Coach może pomóc klientowi radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami, które mogą wpływać na poczucie wartości. Dzięki wsparciu coacha, klient może rozwijać zdolności radzenia sobie.
 • Odbudowa po traumie: W przypadku osób doświadczających traumy lub trudnych wydarzeń, coach może pomóc w procesie odbudowy poczucia wartości i odzyskiwania kontroli nad swoim życiem.
 • Podtrzymywanie motywacji: Coach może motywować klienta do kontynuowania pracy nad sobą, pomagając w utrzymaniu długoterminowych zmian.

Pamiętaj, że wybór odpowiedniego coacha jest ważny. Powinien to być profesjonalista z odpowiednim doświadczeniem i certyfikacją. Indywidualne sesje coachingowe mogą dostosowywać się do Twoich potrzeb i cele.

Umów się na 30-minutową darmową sesję coachingową ze mną – Dyplomowaną Coach (członkini ICF) oraz Mentorem Biznesowym z wieloletnim doświadczeniem. Zapraszam do kontaktu, a w razie pytań jestem do dyspozycji.


Czy artykuł był pomocny? Proszę o opinię.

Udostępnij, jeśli uważasz, że warto 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *