Coaching kariery – wszystko co musisz wiedzieć

coaching kariery

Czym jest coaching kariery?

Coaching kariery to proces, w ramach którego coach wspiera klienta w eksplorowaniu, planowaniu i rozwijaniu ścieżki zawodowej oraz osiąganiu związanych z nią celów. Celem coachingu kariery jest pomóc jednostkom w zrozumieniu swoich celów zawodowych, identyfikacji mocnych stron, rozwijaniu umiejętności, pokonywaniu wyzwań i podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących kariery.

Oto kilka kluczowych aspektów coachingu kariery:

 1. Identyfikacja Celów Zawodowych: Coach pomaga klientowi jasno określić swoje cele zawodowe, zarówno krótko- jak i długoterminowe. Pomaga to zdefiniować kierunek działań i podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące kariery.
 2. Analiza Mocnych Stron i Słabości: Coaching kariery obejmuje ocenę umiejętności, doświadczeń i cech, które mogą wpływać na sukces zawodowy klienta. Pomaga to w zidentyfikowaniu obszarów do rozwinięcia oraz wykorzystaniu mocnych stron.
 3. Rozwój Umiejętności Zawodowych: Coach wspiera klienta w doskonaleniu umiejętności specyficznych dla ich branży lub zawodu. To może obejmować zarówno umiejętności techniczne, jak i miękkie, takie jak komunikacja czy zarządzanie czasem.
 4. Planowanie Kariery i Rozwoju Zawodowego: Coaching kariery pomaga w tworzeniu planów rozwoju zawodowego i określaniu kroków do osiągnięcia założonych celów. Coach może również pomagać w adaptacji do zmian na rynku pracy i dostosowywaniu strategii zawodowych.
 5. Rozwiązywanie Problemów Zawodowych: W trakcie coachingu kariery klient może skonfrontować się z różnymi wyzwaniami zawodowymi, takimi jak konflikty w miejscu pracy, zmiany kariery lub przejście na wyższe stanowisko. Coach wspiera w rozwiązaniu tych problemów.
 6. Podnoszenie Motywacji i Pewności Siebie: Coaching kariery może pomóc w budowaniu motywacji i pewności siebie w kontekście podejmowania decyzji zawodowych oraz podejścia do wyzwań.

Warto zaznaczyć, że coaching kariery jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, co sprawia, że proces jest unikatowy dla każdej osoby.

Techniki pracy z klientem w obszarze coachingu kariery

Praca z klientem w obszarze coachingu kariery wymaga zastosowania różnorodnych technik i narzędzi, aby skutecznie wspierać go w osiąganiu celów zawodowych. Poniżej kilka technik, które często są stosowane w coachingu kariery:

 1. Rozmowy o Celach:
  • Pomoc klientowi w klarownym określeniu jego krótko- i długoterminowych celów zawodowych. Warto, aby cele były konkretne, mierzalne, osiągalne, relevantne i zdefiniowane czasowo (tzw. zasada SMART).
 2. SWOT Analysis:
  • Przeprowadzanie analizy SWOT, czyli identyfikowanie mocnych stron (Strengths), słabości (Weaknesses), szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats). Pomaga to zrozumieć obecną sytuację zawodową klienta i dostarcza informacji na temat obszarów do rozwoju.
 3. Testy Psychometryczne i Oceny Umiejętności:
  • Wykorzystywanie testów psychometrycznych oraz ocen umiejętności do uzyskania obiektywnych danych na temat predyspozycji, zainteresowań i umiejętności klienta. To może pomóc w lepszym dopasowaniu do potencjalnych ścieżek zawodowych.
 4. Mapowanie Ścieżki Zawodowej:
  • Pomaganie klientowi w stworzeniu mapy jego ścieżki zawodowej. To obejmuje identyfikację kolejnych kroków, które klient może podjąć, aby osiągnąć swoje cele zawodowe.
 5. Ćwiczenia Wizualizacyjne:
  • Wykorzystywanie ćwiczeń wizualizacyjnych, które pomagają klientowi wyobrazić sobie swoją przyszłość zawodową. To może zwiększyć motywację i skupienie na osiągnięciu zamierzonych celów.
 6. Analiza Kariery:
  • Przeglądanie historii zawodowej klienta, aby zidentyfikować wzorce, sukcesy i wyzwania związane z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym.
 7. Rozwój Umiejętności Miękkich:
  • Pracowanie nad umiejętnościami miękkimi, takimi jak komunikacja, przywództwo, zarządzanie stresem i rozwiązywanie problemów, które są istotne dla sukcesu zawodowego.
 8. Planowanie Akcji:
  • Pomaganie klientowi w opracowywaniu konkretnych działań i kroków, które prowadzą do osiągnięcia jego celów. Planowanie akcji ułatwia monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii w miarę potrzeb.
 9. Feedback i Refleksja:
  • Regularne udzielanie feedbacku klientowi w celu oceny postępów i skupiania się na możliwościach rozwoju. Zachęcanie do refleksji nad doświadczeniami i wnioskami.
 10. Wsparcie w Procesie Poszukiwania Pracy:
  • Jeśli klient poszukuje pracy, coaching kariery może obejmować techniki pomagające w pisaniu CV, rozmowach kwalifikacyjnych, budowaniu sieci kontaktów zawodowych itp.

Te techniki zazwyczaj są dostosowane do indywidualnych potrzeb i sytuacji klienta, tworząc spersonalizowany plan rozwoju zawodowego.

Czy coaching kariery to to samo co job coaching oraz coaching zawodowy?

Coaching kariery“, “job coaching” i “coaching zawodowy” to terminy używane do opisania różnych form coachingu związanych z karierą zawodową. Chociaż mają one pewne podobieństwa, to jednak istnieją subtelne różnice między nimi. Poniżej znajdziesz krótkie wyjaśnienia każdego z tych pojęć:

Coaching Kariery

  • Coaching kariery odnosi się do wsparcia i przewodnictwa w kształtowaniu ścieżki zawodowej i osobistego rozwoju. Może obejmować identyfikację celów zawodowych, rozwijanie umiejętności przydatnych w pracy oraz planowanie długoterminowej kariery. Coach kariery może pomóc klientowi zrozumieć swoje mocne strony, zainteresowania zawodowe, a także pomagać w podejmowaniu decyzji dotyczących edukacji i rozwoju zawodowego.

Job Coaching:

  • Job coaching to proces, w którym coach wspiera jednostki w zakresie zatrudnienia. Może obejmować przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, doskonalenie umiejętności interpersonalnych w miejscu pracy, zarządzanie stresem związanym z pracą oraz pomoc w rozwoju umiejętności specyficznych dla danego stanowiska. Job coach może także pomagać w adaptacji do nowego środowiska pracy i zwiększaniu efektywności zawodowej.

Coaching Zawodowy:

  • Coaching zawodowy to szeroki obszar obejmujący różne aspekty rozwoju zawodowego. Może to obejmować zarówno rozwijanie umiejętności technicznych związanych z danym zawodem, jak i rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja, przywództwo czy zarządzanie czasem. W ramach coachingu zawodowego, coach może wspomagać klienta w osiąganiu celów zawodowych, poprawianiu wydajności oraz radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z pracą.

Wszystkie te obszary coachingowe mają na celu wspieranie jednostek w osiąganiu sukcesu zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej. Jeśli szukasz konkretnych usług coachingowych, zalecamy skontaktowanie się z doświadczonym coachem, który może dostosować swoje podejście do Twoich indywidualnych potrzeb i celów.

Dla kogo przeznaczony jest coaching kariery/zawodowy i jakie daje korzyści

Coaching kariery może być korzystny dla różnych osób na różnych etapach ich życia zawodowego. Poniżej przykładowe grupy, dla których coaching kariery może być szczególnie przydatny:

 1. Absolwenci i Studenci:
  • Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową, mogą skorzystać z coachingu kariery w celu lepszego zrozumienia swoich zainteresowań, umiejętności i możliwości zawodowych. Pomoc w wyborze ścieżki zawodowej i planowaniu długoterminowej kariery może być szczególnie wartościowa.
 2. Osoby Zmieniające Zawód:
  • Osoby, które pragną dokonać zmiany w swojej ścieżce zawodowej, mogą skorzystać z coachingu kariery, aby zidentyfikować nowe możliwości, dostosować swoje umiejętności do wymagań nowego obszaru czy też opracować strategię przejścia.
 3. Osoby Doświadczone Zawodowo:
  • Zadbane, doświadczone osoby również mogą korzystać z coachingu kariery w celu dalszego rozwoju, awansu zawodowego, zarządzania zmianami w karierze, czy lepszego zbalansowania życia zawodowego i prywatnego.
 4. Przedsiębiorcy i Właściciele Firm:
  • Przedsiębiorcy i właściciele firm mogą korzystać z coachingu kariery w kontekście rozwoju ich biznesu, zarządzania zespołem, podejmowania strategicznych decyzji czy radzenia sobie z wyzwaniami przedsiębiorczymi.
 5. Osoby Przechodzące Przez Kryzys Zawodowy:
  • Osoby, które doświadczyły zwolnienia z pracy, restrukturyzacji firmy lub innych kryzysów zawodowych, mogą skorzystać z coachingu kariery w celu określenia nowych celów, radzenia sobie ze stresem i planowania dalszych kroków.

Korzyści płynące z coachingu kariery obejmują:

 1. Klarowność Celów Zawodowych:
  • Pomoc w zdefiniowaniu i sprecyzowaniu celów zawodowych, co prowadzi do większej klarowności w planowaniu kariery.
 2. Rozwój Umiejętności:
  • Doskonalenie umiejętności zawodowych i miękkich, co może zwiększyć atrakcyjność zawodową i możliwości rozwoju.
 3. Skuteczne Zarządzanie Karierą:
  • Nauka skutecznego zarządzania karierą, planowania kariery i podejmowania decyzji związanych z rozwojem zawodowym.
 4. Wsparcie w Zmianach Zawodowych:
  • Pomoc w adaptacji do zmian zawodowych, takich jak zmiana zawodu, awans, relokacja czy przejście na samozatrudnienie.
 5. Zwiększenie Motywacji i Pewności Siebie:
  • Wzrost motywacji i pewności siebie w kontekście osiągania celów zawodowych, co może wpływać pozytywnie na efektywność pracy.
 6. Lepsze Zrozumienie Potencjału:
  • Zwiększenie świadomości własnych mocnych stron, wartości zawodowych i zainteresowań, co pomaga w lepszym wykorzystaniu własnego potencjału.
 7. Poprawa Relacji Zawodowych:
  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych i budowanie lepszych relacji w miejscu pracy.
 8. Balans Praca-Życie:
  • Pomoc w osiąganiu lepszego balansu między życiem zawodowym a prywatnym.

Coaching kariery/zawodowy jest elastycznym procesem, dostosowanym do indywidualnych potrzeb klienta, co sprawia, że może przynieść znaczne korzyści w różnych kontekstach zawodowych.

Co mówią osoby znane o coachingu kariery

Poniżej kilka przykładów sukcesów coachingu kariery oraz wypowiedzi osób znanych, które podkreślają wartość tego procesu:

Oprah Winfrey:

“Czasami wszyscy potrzebujemy kogoś, kto uwierzy w naszą moc, zanim zaczniemy w nią wierzyć sami. To jedno z największych darów coachingu.”

Eric Schmidt (były CEO Google):

“Każdy potrzebuje coacha. Każdy najlepszy sportowiec, każdy najlepszy artysta ma kogoś, kto patrzy, słucha… radzi.”

Richard Branson (założyciel Virgin Group):

“Mój coach kariery pomógł mi lepiej zrozumieć moje cele zawodowe i skupić się na tym, co jest dla mnie naprawdę ważne. Dzięki temu mogłem skoncentrować się na rzeczach, które naprawdę kocham.”

Sheryl Sandberg (COO Facebook):

“Mój coach kariery pomógł mi w zidentyfikowaniu obszarów, w których mogłam się rozwijać, i był ważnym partnerem w moim osobistym i zawodowym rozwoju.”

Bill Gates:

“W ciągu całego mojego życia zawodowego miałem wielu coachów, którzy pomogli mi zrozumieć moje cele, podjąć trudne decyzje i doskonalić moje umiejętności przywódcze.”

Serena Williams (tenisistka):

“Mój coach nie tylko pomaga mi poprawić technikę tenisową, ale także wspiera mnie w utrzymaniu motywacji, zarządzaniu stresem i podejmowaniu kluczowych decyzji zawodowych.”

Ellen DeGeneres (komediantka i prezenterka telewizyjna):

“Coaching kariery pomógł mi w znalezieniu balansu między moją pasją a obowiązkami zawodowymi. To kluczowe dla szczęścia i sukcesu w karierze.”

Steve Jobs:

“Czasami ludzie nie wiedzą, czego chcą, dopóki im tego nie pokażesz. Coaching pomaga pokazać im nowe perspektywy, odkryć ich prawdziwe cele.”

Te wypowiedzi podkreślają, jak coaching kariery może być skutecznym narzędziem dla osób na różnych poziomach kariery, od osób rozpoczynających swoją ścieżkę zawodową po liderów firm i osoby osiągające sukces w swoich dziedzinach. Wspieranie się profesjonalnym coachem kariery może przynieść znaczące korzyści w rozwijaniu umiejętności, osiąganiu celów zawodowych i budowaniu satysfakcjonującej kariery.


Darmowa 30-minutowa sesja coachingowa!

Jeśli jesteś zainteresowany coachingiem kariery – umów się na 30-minutową darmową sesję coachingową.

Skontaktuj się ze mną


Czy artykuł był pomocny? Proszę o opinię.

Udostępnij, jeśli uważasz, że warto 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *